Szokolyai Cseh Péter Általános Iskola • 2624, Szokolya, Lévai u. 5. • Tel.: 06 (27) 585-530


Nevelési-oktatási intézmény közzétételi lista

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 23.§ alapján előírt közzétételi lista (1):

  1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
  2. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
  3. köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
  4. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
  5. a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza:

4. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
5. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
6. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
7. az osztályozó vizsga tantárgyanként, évfolyamonként előírt követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, 8. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.
Iskolai beiratkozási segédlet 1.
Iskolai beiratkozási segédlet 2.
PEAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK ELLÁTÁSI KÖRZETE (PDF dokumentum)
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE
FELVÉTELI KÖRZET HATÁROZAT
HIRDETMÉNY és tájékoztatás az óvodai és általános iskolai beiratkozással kapcsolatban
Adatvédelmi tisztviselők
E-learning adatkezelési tájékoztató
Szülők értesítése sztrájkról
AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK FELHÍVÁSA A GYERMEKEK OKTATÁSHOZ VALÓ JOGÁNAK A PEDAGÓGUS SZTRÁJK ALATTI ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN
Hirdetmény --- 2022/2023 tanév beiratkozás!



Házirend
Járványügyi kiegészítés
qqq

Tisztelt Szülők!

Szokolya Község Önkormányzatának tájékoztatása alapján
az iskolai étkezési térítési díjak összege 2022. szeptember 01-től:
a napközis ellátás ( tízórai-ebéd-uzsonna) térítési díja:  1150,- Ft/nap
a menzás ellátás ( csak ebéd ) térítési díja: 750,- Ft/nap.

Az 1-8. évfolyamos rendszeres gyermeknevelési támogatásra jogosultak
ingyenesen étkezhetnek. Az 1-8. évfolyamon a három-és több gyermekesek 
és a tartós betegek 50%-ot fizetnek.
A napközis illetve menzás térítési díjakat havonta utólagos számlázással
kell fizetni. Az Önkormányzat által kiállított számlát a tanulók az iskolában
kapják meg, mely szerint lehetőség van átutalásra illetve csekkes fizetésre is.
Amennyiben az adott időpontig nem történik meg a befizetés,
azon tanulók számára az étkezés nem biztosított. Indokolt esetben
az étkezést lemondani előző nap 10 óráig, illetve ismét igényelni
ugyancsak előző nap 10 óráig lehet az iskolatitkárnál
telefonon (27/585-530, 06-30/7141354) vagy a titkarsag@cspai.hu e-mail címen.
Váratlanul közbejött távollét esetén a gyermek ételadagját a hozzátartozó vagy osztálytárs ételhordóban elviheti.
Pedagóiai program
SzMsz
Taneszköz lista
taneszköz lista
Szociális szolgáltatás
szociálisszocialis
Bizonyítvány másodlat igénylésével kapcsolatos tudnivalók
bizonyítvány másolatbizonyítvány másolat

 

 


Szokolyai Cseh Péter Általános Iskola © Minden jog fenntartva! 2014